infoPodlaskie.pl - Podlaski Katalog Turysty

Koncert Spotkań Artystycznych Seniorów SAS - Suwałki 10 lipca 2011

Koncert Spotkań Artystycznych Seniorów SAS - Suwałki 10 lipca 2011

Koncert Spotkań Artystycznych Seniorów SAS

 niedzielę (10 lipca 2011)  godz. 13.00

w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (ul. A. Mickiewicza).

Wystąpią:

  • Suwalski Chór Seniora,
  • Tremtiniu Dainu Choras z Kalwarii na Litwie
  • Zespół Wokalny "Retro"
Spotkania będą też okazją do uroczystych obchodów jubileuszy zespołów suwalskich. Suwalski Chór Seniora obchodzi w tym roku 10-lecie istnienia, a Zespół Wokalny "Retro" - 35-lecie. Oba prowadzi instruktor Regionalnego Ośrodka Kultury Eugeniusz Zarachowicz.

 

Zespół wokalny "Retro" powstał w 1975 r. przy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Suwałkach. Początkowo składał się z kilku pań, którymi kierował skrzypek Wacław Wilczyński. W 1976 r. "Retro" liczyło już 20 członków.

Powstał też pierwszy zespół instrumentalny.

W 1979 r. instruktorem "Retro" został Janusz Kolenkiewicz, a patronat nad grupą objął Wojewódzki Dom Kultury w Suwałkach (obecnie ROKiS).

W roku 1985, gdy zespół liczył już 35 osób, w tym siedmioosobową orkiestrę, z okazji 10-lecia otrzymał Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury.

Jesienią 1989 r. pracę z "Retro" rozpoczął Eugeniusz Zarachowicz, który jest instruktorem zespołu do dziś.

"Retro" reprezentowało nasz region w centralnych przeglądach zespołów seniorów w Bydgoszczy, zyskując uznanie komisji artystycznych. Jego występy uświetniały też uroczystości organizowane przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Wojewódzki Dom Kultury i suwalskie zakłady pracy.

"Retro" śpiewało w czasie mszy i dawało koncerty w kościołach, objechało miasta i gminne ośrodki kultury byłego województwa suwalskiego oraz koncertowało na Litwie (Wilno, Troki, Suderwa, Kowno).

Jak wynika z zapisów w kronice zespół dał ponad 200 koncertów. Dla wielu jego członków  był to najważniejszy rozdział życia związany z kulturą.

 

Suwalski Chór Seniora również występował na przeglądzie zespołów seniorów w Bydgoszczy (2000 r.). W 2006 roku był gospodarzem pierwszych Spotkań Artystycznych Seniorów w Suwałkach. Koncertował na Litwie w ramach projektu "Między Czarną Hańczą a Niemnem - peregrynacje artystyczne na pograniczu" oraz w wielu miejscowościach regionu.