infoPodlaskie.pl - Podlaski Katalog Turysty

Malowany czas - Białystok do 8 grudnia 2013

Malowany czas - Białystok do 8 grudnia 2013

Malowany czas Stefana Rybiego

Wystawę można oglądać do 8 grudnia 2013 r.

 

 

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku  wystawę „Malowany czas”. Prezentujemy  malarstwo  Stefana Rybiego. W jego obrazach odnajdujemy cechy stylu niderlandzkich mistrzów - Pietera Bruegla i  Jana Vermeera, którymi artysta jest zafascynowany. Stefan Rybi tworzy jednak odrębny malarski świat, silnie umocowany we współczesności. W kontekście jego obrazów często pojawia się określenie „nadrealizm”.  By jeszcze trafniej scharakteryzować istotę sposobu tworzenia artysty, do słowa „nadrealizm” należałoby dodać „magiczno-krytyczny”. 

Informacje o autorze:

Stefan Rybi - ur. w 1940 r. w Leńcach k. Białegostoku. Uczeń pejzażysty Aleksandra Welsa. Od 1963 r. członek zwyczajny Związku Polskich Artystów Plastyków. Wieloletni prezes i wiceprezes Oddziału Białostockiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Tworzy malarstwo sztalugowe i ścienne, grafikę wydawniczą i plakat. Jest autorem kilku białostockich sgraffiti wykonanych na budynkach w centrum miasta. Uczestniczy w corocznych międzynarodowych plenerach organizowanych przez Podlaskie Stowarzyszenie Promocji Sztuki. W swoim dorobku artystycznym ma ponad 40 wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jest również laureatem licznych nagród i wyróżnień.

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku

www.galeriaslendzinskich.pl