infoPodlaskie.pl - Podlaski Katalog Turysty

Konkurs "Tutaj jestem" - WOAK do 2 września 2013

Konkurs "Tutaj jestem" - WOAK do 2 września 2013

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury przypomina

o IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Tutaj Jestem”, który został ogłoszony z początkiem lutego 2013 r.

Jest to Konkurs, który nie stawia ograniczeń pod względem tematyki prac, jednak powinna dotyczyć życia na Podlasiu i zawierać akcenty lokalne.

 

Zależy nam też na tym, by zainspirowały Was słowa Michała Zabłockiego:

„Tutaj Jestem, gdzie byłem, gdzie się urodziłem. Tu się wychowałem i tutaj zostałem. Mogłem wyjechać i stąd odejść, ale jednak zastałem z tymi co zostali”

 

Konkurs, tradycyjnie ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich projektów wydawniczych.

Nagrodą główną w konkursie będzie wydanie jednej pracy (w postaci książkowej) wybranej przez komisję spośród wszystkich nadesłanych prac.

Projekt graficzny oraz druk 300 egz. książki.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2 września 2013 r.

 

Regulamin Konkursu na stronie:
www.woak.bialystok.pl