infoPodlaskie.pl - Podlaski Katalog Turysty

Festiwal Korowaja Mielnickiego - 11-12 maj 2013 - Konkurs kulinarny - Korowaj Mielnicki

Festiwal Korowaja Mielnickiego - 11-12 maj 2013 - Konkurs kulinarny - Korowaj Mielnicki

Spis treści
Festiwal Korowaja Mielnickiego - 11-12 maj 2013
Konkurs kulinarny - Korowaj Mielnicki
Wszystkie strony

 

 

 

 

 

Konkura kulinarny - "Korowaj Mielnicki 2013"

korowaj mielnicki 800x600

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników gotowania i dawnych tradycji, do udziału w konkursie kulinarnym na „Korowaja Mielnickiego”. Zostanie on rozstrzygnięty w trakcie „VII Festiwalu Korowaja Mielnickiego”, który odbędzie się w Gminie Mielnik, w dniach 11 i 12 maja 2013 r.

 

Jak co roku szukamy tego najsmaczniejszego i najpiękniejszego korowaja weselnego. Uczestniczyć w konkursie mogą zarówno panie jak i panowie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11 maja 2013 r. po godz. 17.00 w Amfiteatrze Topolina w Mielniku. Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o zgłaszanie swoich wypieków osobiście (do 11 maja do godz. 16.45, w Topolinie) lub kurierem – szczegóły w regulaminie oraz na stronie www.goksir.mielnik.com.pl.

 

Czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Przepisy na najlepsze korowaje będziemy zbierać i publikować na stronach naszych partnerów i patronów.

 

 

Regulamin konkursu kulinarnego
„Korowaj Mielnicki 2013 r.”

 

I. Informacje podstawowe

§ 1.

Konkurs pod nazwą „Korowaj Mielnicki” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany i prowadzony przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.

§ 2.

Konkurs organizowany jest w celu promocji Gminy Mielnik oraz zachowania tradycji dawnej kultury.

§ 3.

Rywalizacja konkursowa polega na upieczeniu najsmaczniejszego i najbardziej gustownie ozdobionego według tradycji, drożdżowego ciasta obrzędowego, słowiańskiego kołacza, nazywanego korowajem.

 

II. Uczestnicy konkursu

§ 4.

1. Uczestniczyć w konkursie mogą osoby pełnoletnie.
2. Konkurs przewidziany jest dla uczestników indywidualnych.
3. Z udziału w Konkursie wyklucza się osoby:
a) będące pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku;
b) które współpracowały przy organizowaniu Konkursu;
c) członkowie Komisji Konkursowej.
4. W razie wątpliwości o wykluczeniu z udziału w Konkursie decyduje Organizator.

 

III. Zasady konkursu

§ 5.

1. Deklarację udziału w konkursie należy zgłosić w GOKSiR telefonicznie pod nr (85) 657 71 67, osobiście lub mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  – zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja 2013 r.;
2. Dostarczyć Korowaja osobiście lub kurierem do 11 maja 2013 r. do GOKSiR w Mielniku ul. Zaszkolna 1; 17-307 Mielnik, jeżeli w dniu Konkursu nie będzie możliwe osobiste przybycie uczestnika lub 11 maja do amfiteatru Topolina w Mielniku, lub osobiście w dniu 11 maja 2013 r. do godziny 16.45 do amfiteatru Topolina w Mielniku.
3. Korowaje będą oceniane w dniu 11 maja podczas Festiwalu Korowaja, przez niezależną, Komisję Konkursową wskazaną przez organizatora konkursu.
4. Werdykt komisji ogłoszony będzie podczas Festiwalu Korowaja w dniu 11 maja, wówczas nastąpi także wręczenie nagród.

 

§ 6.

1. Ocenie Komisji Konkursowej podlegać będą:
- smak korowaja (5 pkt)
- wystrój korowaja (4 pkt)
2. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie podlega zmianom.

 

IV. Nagrody

§ 7.

1.Trzy najpiękniejsze i najsmaczniejsze korowaje zostaną nagrodzone nagrodą główną w postaci sprzętu gospodarstwa domowego:
I miejsce – Robot wielofunkcyjny
II miejsce – Maszynka do mięsa wielofunkcyjna
III miejsce –  Grill elektryczny
Ustala się także dwie nagrody – wyróżnienia – blendery ręczne
2. Nagrody nie mogą być wymienione na pieniądze oraz nie podlegają zamianie.
3. Nagrody dla osób nieobecnych w konkursie zostaną przesłane pocztą na koszt GOKSiR lub dostarczone w inny sposób.

 

§ 8.

Komisja ustali listę uczestników Konkursu, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz ogłosi powyższą listę zaraz po ustaleniu werdyktu. Uczestnicy zostaną dodatkowo zweryfikowani pod względem spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

 

§ 9.

Korowaje, które brały udział w konkursie, po ogłoszeniu wyników zostaną podzielone
i rozczęstowane wśród publiczności.

 

§ 10.

1.Biorąc udział w Konkursie uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, we wszelkich materiałach pokonkursowych oraz publikacjach prasowych.
2. Nagrodzone osoby zobowiązują się do udostępnienia swojego przepisu na prośbę Organizatora Konkursu, a tym samym zobowiązane są do udostępnienia swoich danych teleadresowych (wyłącznie do wiadomości GOKSiR).


ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku