infoPodlaskie.pl - Podlaski Katalog Turysty

Wernisaż G. Berensztejn - Białystok 16 listopad 2012

Wernisaż G. Berensztejn - Białystok 16 listopad 2012

 

Wernisaż wystawy prac malarskich Grażyny Berensztejn

16 listopada 2012 o godz. 18:00

Galeria WOAK Spodki, ul. św. Rocha 14, Białystok
Grażyna Berensztejn jest absolwentką Uniwersytetu M.C. Skłodowskiej w Lublinie Wydziału Pedagogiki i Psychologii – Kierunek Wychowanie Artystyczne Malarstwo pod kierunkiem prof. Mieczysława Hermana, uzyskując dyplom w 1982. Wieloletni okres pracy pedagogicznej to szereg analiz, dociekań i poznawania warsztatu wielu znakomitych artystów polskich i zagranicznych jakich w latach 70-tych 80-tych hojnie prezentowało białostockie BWA. Kolejne lata stały się okresem własnej twórczości oraz własnych poszukiwań i zaowocowały kilkoma cyklami prac malarskich w ulubionej technice olejnej. Wybrane płótna z tych lat znajdują się na obecnej wystawie. Wystawa prac malarskich Grażyny Berensztejn jest prezentacją dorobku z okresu kilkunastu ostatnich lat. Udostępnione publiczności obrazy, to cykle niefiguratywnych wypowiedzi ekspresyjnych będące interpretacją indywidualnych emocji i próbą ich uzewnętrznienia. Prezentowane obrazy olejne to przekazy bardzo osobiste i oszczędne w formie. Kolejne tytuły cyklów to: „Uniesienia”, „Industrialne”, „Fascynacje”.

na podst. mat. org.