infoPodlaskie.pl - Podlaski Katalog Turysty

Rękodzieło Ludowe - Supraśl 6-15 lipiec 2012

Rękodzieło Ludowe - Supraśl 6-15 lipiec 2012

6 lipca (w piątek) rozpoczynają się Warsztaty Rękodzieła Ludowego w Supraślu w ramach projektu „W poszukiwaniu znaków tożsamości - dokumentacja i popularyzacja rękodzieła ludowego”.

Warsztaty mają na celu ożywienie i popularyzację zanikających dziedzin rękodzieła charakterystycznych dla naszego regionu; garncarstwa, plecionkarstwa ze słomy i wikliny oraz tkactwa. Poznane techniki zostaną wykorzystane do stworzenia pamiątki regionalnej.

Zajęcia będą się odbywać równolegle w trzech pracowniach udostępnionych przez Liceum Plastyczne im. A. Grottgera w Supraślu, a zajęcia poprowadzą;

Mirosław Piechowski – garncarstwo,

Zoja Majstrowicz – plecionkarstwo ze słomy,

Celina Bałdyga – plecionkarstwo z wikliny,

Danuta Gadulska – tkactwo dwuosnowowe.

Uczestnicy to instruktorzy placówek kultury, pracownicy skansenów, działów etnograficznych muzeów, nauczyciele, twórcy amatorzy, po prostu entuzjaści sztuki ludowej.

 

W programie:

- prezentacja dokumentacji zgromadzonej podczas wyjazdów terenowych;

- wykład Artura Puszkarewicza z grupy Aze design wraz z multimedialnym pokazem realizacji inspirowanych sztuką ludową pt.: „Sztuka ludowa we współczesnym projektowaniu”.

Grupa zajmuje się projektowaniem form użytkowym we współpracy z zespołami rzemieślniczymi, małymi zakładami produkcyjnymi oraz indywidualnymi wykonawcami.

Ponadto w październiku br. odbędzie się wystawa powarsztatowa i wydanie publikacji ukazującej efekty pracy uczestników warsztatów oraz konferencja na temat „Rękodzieło ludowe – tradycja, dzień dzisiejszy i perspektywy na przyszłość.

Zapraszamy do Supraśla, zwłaszcza na „TWÓRCZĄ SOBOTĘ” 14 LIPCA od godz.10.00 do17.00 przed pałacyk Buhcholtza w Supraślu, na pokazy umiejętności rękodzielniczych i festyn, na który zostali zaproszeni lokalni twórcy.

 

Organizatorem jest Dział Sztuk Plastycznych Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.