infoPodlaskie.pl - Podlaski Katalog Turysty

Koncert oratoryjno-symfoniczny - Suwałki 23 marzec 2012

Koncert oratoryjno-symfoniczny - Suwałki 23 marzec 2012

23.03.2012 – Kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla w Suwałkach

godz. 19.00

MIŁOSZ BEMBINOW

AMOR VINCIT

na mezzosopran, baryton, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (2011)

WYKONAWCY:

 

chr_miasta_biaystokChór Miasta Białegostoku | powstał w kwietniu 2009 roku z inicjatywy władz Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu oraz Dyrekcji XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku. Dyrygentem chóru jest Anna Stankiewicz. Korepetytorami chóru są Marta Wróblewska i Przemysław Kummer. Na zajęcia zespołu uczęszcza 60 osób. Są to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studenci. Chór, mimo krótkiego stażu, bardzo często prezentuje swoje umiejętności podczas imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta. Repertuar chóru jest bardzo urozmaicony, jednak dominują w nim utwory a cappella oraz z akompaniamentem fortepianu, reprezentujące różne epoki oraz style muzyczne (od renesansu po współczesną muzykę rozrywkową). Mimo krótkiego okresu działalności, chór odniósł sukces na forum wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Chór Miasta Białegostoku jest laureatem Wojewódzkiego Przeglądu Chórów Szkolnych „Święto Pieśni”. Podczas XXX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy chór zdobył: ZŁOTY KAMERTON, PUCHAR MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ – za uzyskanie najwyższej punktacji w kategorii, PUCHAR MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego w tej kategorii („Chwalitie Imia Gospodnie” Romualda Twardowskiego), Nagrodę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W czerwcu 2011 r. Chór Miasta Białegostoku reprezentował miasto na Festiwalu Kultury Polskiej na Litwie. W roku 2011 chór zajął II miejsce na XIV Łódzkiem Festiwalu Chóralnym „Cantio Lodziensis”.

Anna Stankiewicz – przygotowanie | jest absolwentką Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku, gdzie ukończyła Wydział Wychowania Muzycznego (specjalność prowadzenie zespołów wokalno-instrumentalnych) w klasie dyrygowania prof. Bożeny Violetty Bieleckiej. Podczas studiów była korepetytorem Chóru Politechniki Białostockiej, a także śpiewała w Białostockim Chórze Kameralnym „Cantica Cantamus”. Ukończyła Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa, studia podyplomowe w zakresie sztuki oraz wiedzy o kulturze, a także nauczanie przedmiotów ogólnomuzycznych w Szkole Muzycznej I st. Jest nauczycielem XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku, doradcą metodycznym w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego oraz wykładowcą białostockiego Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego UMCF w Warszawie.  Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz artystycznej otrzymała Medal KEN, Brązowy Krzyż Zasługi, Nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty, dwukrotnie Nagrodę Prezydenta Miasta Białegostoku, Nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej dla nauczycieli animatorów kultury oraz dwukrotnie Nagrodę Dyrektora XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, gdzie pracuje jako nauczyciel wiedzy o kulturze, warsztatów artystycznych oraz dyrygent chóru. Od 2009 roku jest dyrygentem Chóru Miasta Białegostoku. Obecnie jest doktorantką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

chr_zespou_szk_muzycznych_biaystok_800x600Chór Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku | Od 2004 roku prowadzony przez Monikę Bierć. W tym czasie chór regularnie koncertował podczas dni Wiosny Młodzieży Artystycznej oraz corocznie brał udział w Dniach Tischnerowskich odbywających się w Białymstoku. Chór koncertuje głównie w rodzinnym mieście. Brał udział w takich przedsięwzięciach jak Cyganeria G. Pucciniego (Opera i Filharmonia Podlaska), Festiwal Moniuszkowski, koncerty z okazji Święta  Szkoły, Dni Białegostoku, Festiwal „Kresy” itp. Chór posiada w swoim repertuarze utwory rozrywkowe, a cappella, jak również dzieła oratoryjne i fragmenty operowe.

Monika Bierć – przygotowanie | Ukończyła dyrygenturę chóralną na  Akademii  Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie Filii w Białymstoku pod kierunkiem prof. Violetty Bieleckiej. Od 2004 roku prowadzi chór Zespołu Szkól Muzycznych, gdzie również jest akompaniatorem. Była korepetytorem i akompaniatorem w chórze Schola Cantorum Bialostociensis i Białostockim Chórze Kameralnym „Cantica Cantamus”. Obecnie jest akompaniatorem, korepetytorem i śpiewakiem-artystą w chórze Opery i Filharmonii Podlaskiej.  Od 2008 roku doskonali swoje umiejętności pianistyczne na Wydziale Instrumentalno–Pedagogicznym Uniwersytetu  Muzycznego im. F. Chopina w Białymstoku pod kierunkiem prof. L. Kasjanenko.

schola_cantorum_800x600Chór Żeński „SCHOLA CANTORUM BIALOSTOCIENSIS" | powstał w 1987 roku. Jego założycielką i dyrektorem artystycznym jest Violetta Bielecka, która w latach 1987-2006 była dyrygentem zespołu. W latach 1990-2006 menedżerem zespołu była Nina Nikłajuk. Od grudnia 2006 roku dyrygentem zespołu jest Inga Poškute (absolwentka Litewskiej Akademii Muzycznej w Kownie). Schola jest zespołem niezwykle aktywnym. W czasie swojego istnienia dała ponad 400 koncertów, uczestnicząc w życiu kulturalnym miasta, województwa, kraju oraz reprezentując Polskę poza granicami naszego państwa. Liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane przez chór świadczą o jego wysokim poziomie artystycznym. Nagrody: 1989 - Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat” - główna nagroda im. H. Karlińskiego w kategorii chórów młodzieżowych, 1991 - Międzynarodowy Konkurs Pieśni Chóralnej w Anheim (Holandia) - IV miejsce na 28 zespołów chóralnych, 1992 - Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat” - nagroda specjalna przewodniczącego jury Józefa Świdra, 1993 - Międzynarodowy Konkurs Chóralny w Limburgu - III miejsce w kategorii muzyki ludowej, 1993 - Międzynarodowy Konkurs Europejskiej Unii Radiowej w Toronto (Kanada) „Let the peoples sing” - III miejsce w kategorii chórów młodzieżowych, 1996 - Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach - konkurs „Współczesna Muzyka Chóralna” - I miejsce i złoty medal, nagroda prezesa Polskiego Radia w Warszawie, 1997 - Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat” - główna nagroda im. H. Karlińskiego w kategorii chórów szkolnych i młodzieżowych oraz nagroda wojewody wałbrzyskiego za wzorcową kulturę brzmienia, 1997 - Międzynarodowy Konkurs Europejskiej Unii Radiowej w Toronto (Kanada) „Let the peoples sing” - III miejsce w kategorii chórów młodzieżowych, 1998 - nagroda Ministra Kultury i Sztuki za upowszechnianie kultury, 2007 - nagroda GRAND PRIX na I Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Maryjnej w Częstochowie. Chór „Schola Cantorum Bialostociensis” brał też udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie (1991, 1995), w VIII Laboratorium Muzyki Współczesnej w Białymstoku, w Międzynarodowych Spotkaniach Chóralnych w Bydgoszczy (1995, 1998). W listopadzie 1997 roku wspólnie z orkiestrą Małej Filharmonii pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego koncertował w Studio S-1 im. W. Lutosławskiego w Warszawie, gdzie wziął udział w prawykonaniu cyklu K. Dębskiego „Muzyka do wierszy W. Szymborskiej”. W lutym 1998 roku został zaproszony na koncert w ramach cyklu „Interpretacje muzyki chóralnej” do Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Koncertował także w Niemczech, Holandii, Włoszech, śpiewając podczas prywatnej audiencji u papieża Jana Pawła II. Płyty CD: 1992 – płyta jubileuszowa na V-lecie istnienia zespołu (muzyka chóralna: L. Betteridge, G. Gastoldi, E. Bruning, B. Zerafa, G. Verdi, J. Świder, R. Padlewski, M. Durufle, J. Łuciuk, A. Koszewski, J. P. Vaccaro), 1996 – 3. Międzynarodowe Spotkania Chóralne Bydgoszcz (utwory chóralne: W. Sołtysik, C. A. Cui, J. Świder, J. Łuciuk, M. Sawa, A. Koszewski), 1998 - Muzyka Organowa i Chóralna (P. Łukaszewski - Stabat Mater), 2000 - Ogólnopolski Turniej Chórów LEGNICA CANTAT (A. Koszewski - Enigma), 2001 - Gaude Mater 3 (J. Świder - Missa Angelica, Violetta Bielecka - sopran, Orkiestra Filharmonii Białostockiej, dyrygent Mirosław J. Błaszczyk), 2002 - Chór Żeński „Schola Cantorum Bialostociensis” płyta wydana z okazji jubileuszu 15-lecia chóru, 2005 - M. Bembinow „Res Tua”.

Anna Olszewska – przygotowanie | Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w klasie dyrygowania prof. Bożenny Sawickiej oraz emisji głosu prof. Cezarego Szyfmana, a także Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie gitary Henryka Jóźwiaka oraz Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy - Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie, które ukończyła z wyróżnieniem. We wrześniu 2007 roku otrzymała tytuł doktora sztuki muzycznej, w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Obecnie jest adiunktem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, gdzie współprowadzi chór kierunku edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. Jest założycielką i dyrygentem Chóru Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku oraz Chóru Żeńskiego X LO w Białymstoku. Zespoły te koncertują zarówno z repertuarem a cappella, jak i wokalno-instrumentalnym, zajmują czołowe miejsca podczas konkursów i festiwali chóralnych w Polsce i za granicą (m.in. Międzynarodowy Konkurs Chórów Slovakia Cantat  w Bratysławie 2007 - złoty dyplom, Ogólnopolski Konkurs „Ars Liturgica” w Gnieźnie 2008 - złoty dyplom, Ogólnopolski Konkurs „Musica sacra - Ars Liturgica” w Toruniu 2008 - Grand Prix, Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy 2009 - Złoty Kamerton i dwie nagrody specjalne, Międzynarodowy Festiwal „Festival of songs“ w Ołomuńcu 2009 - złoty  dyplom, Warszawski Międzynarodowy Festiwal Chóralny „Varsovia Cantat” 2008 - II miejsce, 2009 - I miejsce, XXX Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy - Złoty Dyplom i cztery nagrody specjalne; Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego Barczewo 2010 - Złoty Dyplom i dwie nagrody specjalne). Prowadzi ożywioną działalność koncertową w kraju i za granicą (Ukraina, Niemcy, Słowacja, Czechy, Belgia), biorąc także udział w nagraniach programów radiowych i telewizyjnych. Anna Olszewska współpracowała z wieloma orkiestrami i zespołami kameralnymi, poprowadziła szereg koncertów wokalno-instrumentalnych: J. Szopiński - Missa Brevis (2003), G.G. Gorczyczki - Laetatus sum (2004), J. Rutter - Gloria (2005), J.S. Bach - Msza A-dur (2005),  kolędy na chór i orkiestrę smyczkową w opracowaniu Daniela Zielińskiego (2005), W.A. Mozart - Msza Koronacyjna (2006), M. Castelnuovo-Tedesco - Romancero Gitano (2007), J. Szopiński - Missa g-moll (2008), J.M. Haydn - Missa Sti. Aloysii (2008), G.B. Pergolesi - Stabat Mater (2009), A. Vivaldi - Magnificat (2009), J. Różycki - Confitebor, Magnificat (2009), S. Moniuszko - Msza Des-dur (2009), R. Ray - Msza gospel (2009, 2011), A. Hundziak - Marchołt (2010), G. Fauré - Messe Basse (2010), Ariel Ramirez - Navidad Nuestra, Misa Criolla (2011). Za osiągnięcia w pracy artystycznej i pedagogicznej Anna Olszewska otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej (2011), Nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej dla nauczycieli animatorów kultury (2011), Nagrodę Prezydenta Miasta Białegostoku (2010) oraz wielokrotnie: Nagrodę Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. KEN w Białymstoku. Anna Olszewska otrzymała również Stypendium dla Młodych Twórców (2010) ufundowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

chr_cantilena_800x600Suwalski Chór Żeński CANTILENA | został założony w roku 1989 przez Ignacego Ołowia. Chór zdobył wiele nagród w Polsce i za granicą. W Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy w latach 1996-98 trzykrotnie zdobył SREBRNY KAMERTON; w latach 1999-2011 ośmiokrotnie ZŁOTY KAMERTON, pięciokrotnie Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pięciokrotnie Puchar Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodę Specjalną Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Nagrodę Specjalną Telewizji Polskiej. W roku 2011  konkursie zdobył GRAND PRIX, nagrodę Jury Nieoficjalnego, Nagrodę Fundacji Caecilianum, Nagrodę Specjalną Ministra Edukacji Narodowej dla najlepszego dyrygenta konkursu, Nagrodę Specjalną Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla najlepszego dyrygenta konkursu. W 2002 r. zdobył I miejsce w Konkursie Moniuszkowskim w Białymstoku; w 2005 r. w XXXIII Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Czechach zdobył SREBRNY MEDAL ( złotego nie przyznano); w 2007 r. w III Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Varsovia Cantus” zdobył SREBRNĄ LIRĘ;  2007 r.  – Nagroda Prezydenta Miasta Suwałk  za dokonania w zakresie muzyki; 2008 r.  – „Włócznia Jaćwingów” – nagroda Prezydenta Miasta Suwałk za działania w zakresie kultury; 2012 r. – Nagroda Miasta Suwałk za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.

Ignacy Ołów – przygotowanie | jest obecnie nauczycielem w I Liceum Ogólokształcącym im. M. Konopnickiej w Suwałkach; ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie na wydziale humanistycznym w zakresie wychowania muzycznego; specjalność nauczycielska, studia podyplomowe w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy; specjalność – chórmistrzostwo; studia podyplomowe w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomiczne w Gdańsku; specjalność – wiedza o kulturze;   Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – wydział Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej:  stopień naukowy doktora sztuki w dziedzinie sztuki muzyczne, dyscyplinie artystycznej – dyrygentura. Jest nauczycielem muzyki oraz wiedzy o kulturze w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach, wykładowcą emisji głosu w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach. Zdobył Nagrodę Miasta Suwałk za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, Medal Komisji Edukacji Narodowej – za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania; Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk; Nagrodę Kuratora Oświaty; Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół nr 2; Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej I stopnia; Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej II stopnia.

orkiestra_symfoniczna_biaystokOrkiestra Symfoniczna Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku | Orkiestra Symfoniczna Zespołu Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Białymstoku jest największym zespołem szkoły, wykorzystującym największą liczbę uczniów. Wieloletnia praca dyrygentów, m.in. Jerzego Śródkowskiego, Mirosława Jacka Błaszczyka, a przede wszystkim Mieczysława Szymańskiego (24 lata pracy z orkiestrą) oraz jego godnego kontynuatora Romana Zielińskiego (prowadził Orkiestrę od 1992 do 2009 r.) wykreowała artystyczny wizerunek Orkiestry jako jednej z najlepszych wizytówek szkoły. Występy Orkiestry, będące odzwierciedleniem poziomu codziennej pracy wszystkich nauczycieli, co
roku uświetniają cykl koncertów Wiosna Młodzieży Artystycznej na estradzie Opery i Filharmonii Podlaskiej. Ponadto Orkiestra koncertuje na terenie miasta (koncerty wigilijne, wielkanocne, okazjonalne), Polski (ostatnio - udział w Międzynarodowym Festiwalu „Universitas Cantat” w Poznaniu w czerwcu 2011 roku). Występowała również poza granicami kraju (dawny Związek Radziecki, Rumunia, Francja). Od września 2009 r. Orkiestra Symfoniczna Zespołu Szkół Muzycznych pracuje pod kierunkiem  Kazimierza Dąbrowskiego i od tego czasu podejmuje wiele lokalnych inicjatyw artystycznych, dając szansę na rozwój muzyczny młodych instrumentalistów oraz poszerzając ofertę kulturalną Białegostoku i regionu.

natalia_olowNatalia Ołów – mezzosopran | Absolwentka PSM I i II st. w Suwałkach, gdzie kształciła się w klasie skrzypiec Beaty Chudeckiej i w klasie śpiewu solowego Marleny Borowskiej. Obecnie studentka pierwszego roku wydziału wokalnego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie ad. dr hab. Jolanty Janucik. Podczas kilkuletniej nauki śpiewu brała udział w wielu kursach wokalnych prowadzonych przez profesorów uczelni warszawskiej i wrocławskiej. Jej pierwszym sukcesem była kwalifikacja do II etapu XI Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Franciszki Platówny we Wrocławiu w 2010 roku. Kolejne osiągnięcia to: wyróżnienie i nagroda indywidualna w II Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. prof. Haliny Słonickiej w Suwałkach, dyplom z wyróżnieniem w VII Ogólnopolskim Kursie Wokalnym w Suwałkach prowadzonym przez prof. Jadwigę Rappe w 2010 r., dyplom uznania na XXIX Zimowym Kursie Wokalnym w Dusznikach Zdroju w 2011 r., nagroda specjalna w XI Międzynarodowym Konkursie Moniuszkowskim „Pieśń wieczorna” 2011.

 

 

 

 

maciej_nerkowski_800x600Maciej Bogumił Nerkowski – baryton | Edukację muzyczną rozpoczął w 1999 roku w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Białymstoku na kierunku wokalnym w klasie prof. Violetty Bieleckiej. Od 2003 do 2008 roku był studentem Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, którą ukończył z wyróżnieniem. Współpracował z wieloma wybitnymi śpiewakami, m.in. Jadwigą Rappé, Adamem Kruszewskim, Leonardem Mrozem, Ryszardem Karczykowskim, Marco Vinco, ze znanymi kameralistami - Mają Nosowską, Krystyną Borucińską, Robertem Morawskim i Jerzym Marchwińskim, reżyserami – Jitką Stokalską, Hanną Chojnacką, Michałem Znanieckim, Agatą Duda-Gracz oraz doskonalił swój warsztat wokalny na kursach Kazimierza Pustelaka i Alison Pearce. Od 2000 roku wykonuje partie solowe zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. W 2002 roku wziął udział w prawykonaniu, a w 2005 roku w nagraniu, utworu Miłosza Bembinowa RES TUA. W latach 2001 i 2006 zdobył I nagrodę w Konkursie Moniuszkowskim „Pieśń wieczorna” w Białymstoku. W sierpniu 2010 roku wraz z perkusistą Leszkiem Lorentem zajął drugie miejsce na XIV Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie. Wykonywał partie solowe i brał udział w nagraniach płyt: Zygmunt Stojowski - Modlitwa za Polskę, op. 40 - kantata na sopran, baryton, chór mieszany, orkiestrę i organy do tekstu Zygmunta Krasińskiego w wykonaniu Chóru i Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej, Moryto Massem - nagranie płytowe partii kantora w „Missa solemnis”, Hommage a Josquin Desprez Stanisława Moryty w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Zespołu Instrumentów Dętych Blaszanych, Karol Szymanowski - Pieśni kurpiowskie (partia solowa) w wykonaniu Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej, Muzyka chóralna - partia solowa w Madrygałach Stanisława Moryty. Do jego repertuaru zaliczają się m.in. partie solowe takich utworów jak: Litanie Ostrobramskie, Loteria, Jawnuta, Verbum nobile i Straszny Dwór St.Moniuszki, Zemsta nietoperza J.Straussa, Il mondo della luna J.Haydna, Le nozze di Figaro W.A.Mozarta, Bunt Żaków T. Szeligowskiego, Carmina Burana C. Orffa oraz West Side Story i Candide L. Bernsteina. W 2008 roku został stypendystą banku Société Générale i laureatem Muzycznego Forum Młodych Österreich Institut Polska. 26 kwietnia 2009 roku zadebiutował na scenie Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w spektaklu „Lukrecja Borgia” G. Donizettiego, a następnie wykonał partię na baryton amplifikowany w operze I. Xenakisa „Orestesa”. 25 czerwca 2010 debiutował partią Schaunarda w „Cyganerii” G. Pucciniego, produkcji Teatru Wielkiego w Poznaniu.

 

kazimierz_dbrowskiKazimierz Dąbrowski – dyrygent | Edukację muzyczną rozpoczął od nauki gry na fortepianie w Szkole Muzycznej I i II stopnia w Białymstoku oraz śpiewu w klasie prof. Violetty Bieleckiej. W 2008 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w specjalności dyrygentura symfoniczno-operowa w klasie prof. Ryszarda Dudka w Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie. Jego debiut dyrygencki miał miejsce w roku 2002 w kościele pw. św. Wojciecha w Białymstoku. W czasie studiów podjął wiele inicjatyw artystycznych jako organizator i dyrygent, prowadząc szereg koncertów oratoryjno-symfonicznych w prestiżowych miejscach Warszawy, m.in. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego, Katedrze Praskiej, Auli Politechniki Warszawskiej, Sali Koncertowej Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina, kościele św. Krzyża oraz przedstawień operowych w Warszawskiej Operze Kameralnej i Teatrze Wielkim w Warszawie. Po studiach zaangażował się w pracę z młodymi muzykami, prowadząc koncerty nowo powstałej Podlaskiej Orkiestry Kameralnej. Współpracował z orkiestrami w Polsce (Filharmonia Warmińsko-Mazurska w Olsztynie, Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku, Akademicka Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Fryderyka Chopina – Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białystoku) oraz poza granicami Polski (Austria, Czechy, Rumunia). Współpracował z takimi artystami jak: Kevin Kenner, Krzysztof Trzaskowski, Ryszard Cieśla, Agnieszka Lipska-Nakoniecznik, Bogdan Makal, Kamila Wąsik–Janiak, Joanna Różewska, Magdalena Idzik, Radosław Sobczak, Maria Machowska, Maciej Frąckiewicz, Julia Kociuban, Aneta Łukaszewicz, Maciej Bogumił Nerkowski, Aneta Kapla-Marszałek, Paulina Boreczko-Wilczyńska. We wrześniu 2009 roku zdobył trzecią nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów „Craiova 2009”. Brał udział w kursie mistrzowskim w Austrii. Jest stypendystą Keimyung University i Fundacji Pro Polonia Society w Daegu w Korei Południowej oraz laureatem „Stypendium Młodym Twórcom” fundowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Brał również udział w kilku projektach operowych jako asystent dyrygenta i dyrygent, prowadząc przedstawienia na deskach Warszawskiej Opery Kameralnej i Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Od września 2008 roku pełni funkcję dyrektora artystycznego Suwalskiej Orkiestry Kameralnej, prowadzi również - od września 2009 roku – orkiestrę symfoniczną i kameralną Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku. W marcu bieżącego roku ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Od października 2011 roku prowadzi zajęcia na białostockim wydziale Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

 

 

Na podstawie materiałów ROIKS.