infoPodlaskie.pl - Podlaski Katalog Turysty

Suwalski Salon Sztuki - Suwałki do 18 listopada 2011

Suwalski Salon Sztuki - Suwałki do 18 listopada 2011

Spis treści
Suwalski Salon Sztuki - Suwałki do 18 listopada 2011
Chłodna 20 - Marek Sobczak
Wszystkie strony

Wernisaż Suwalski Salonu Sztuki

miejsce: galerie ROKiS  - Chłodna 20 i PAcamera

do 18 listopada 2011


Swoje prace z ostatnich dwu lat eksponuje 46 artystów z Suwałk i regionu. Jest to jednocześnie jubileusz 20-lecia galerii Chłodna 20.

 

Bak_Monika_Jarmolowicz Burza_nad_Niemnem_Zbigniew_Mierunski nad_nami_Jaroslaw_Jasinski
Bak Monika Jarmołowicz Burza nad Niemnem Zbigniew Mieruński Nad nami Jarosław Jasiński

 

Suwalski Salon Sztuki jest próbą pokazania obecnego kształtu środowiska artystycznego Suwalszczyzny. Służy temu jubileusz 20-lecia galerii Chłodna 20, niedawny jubileusz 25-lecia PAcamery, jednakże najważniejszym celem wystawy wydaje się być archiwizacja dokonań pewnej grupy ludzi – suwalskich artystów.

Nie mają sensu poszukiwania jakichś tendencji, stylów, podobieństw czy różnic w wystawie, w której bierze udział kilkudziesięciu artystów, uprawiających różne dyscypliny artystyczne, mający różne doświadczenia, różny dorobek artystyczny, wiek, płeć, pochodzenie itp.

Statystycznie większość artystów suwalskich jest napływowa, często rdzenni suwalczanie wyjechali z rodzinnego miasta w poszukiwaniu lepszych perspektyw, czy też z innych powodów. Przyjezdni ukochali ten piękny zakątek kraju, odnajdując tu swoją ziemię obiecaną. Taki był nieodżałowany nasz przyjaciel  Stanisław Woś. Jego niedawna śmierć była dla nas wszystkich wielkim wstrząsem. Wiele by pisać i mówić o jego zasługach, osiągnięciach. Dla wielu pozostanie wzorem do naśladowania jako mąż, ojciec, wspaniały artysta. Pozostaną w naszej pamięci również Jadwiga Błaszczyk-Jurkonis, Wiesław Prędyś – koledzy artyści, którzy przez wiele lat tworzyli krajobraz artystyczny naszego regionu.

Ta wystawa zbiorowa jest okazją do spotkania i rozmowy zarówno samych artystów, jak i odbiorców sztuki. To niepowtarzalna okazja do obejrzenia na jednej ekspozycji najnowszych prac czynnych artystów – malarzy, rzeźbiarzy, grafików, rysowników, fotografików, których łączy umiłowanie małej ojczyzny, tej przez siebie świadomie wybranej lub tej z urodzenia.

Artysta żyje nie dla siebie. Dzieli się swoimi myślami poprzez swoje dzieła z innymi ludźmi.

 tekst: Andrzej Zujewicz

 


Olga Wielogórska Reproduktor_Andrzej_Zujewicz Tajemnicze ogrody Iza Muszczynko
Olga Wielogórska Reproduktor Andrzej Zujewicz Tajemnicze ogrody Iza Muszczynko

 

Galeria „Chłodna 20” powstała w 1991 roku w nowej siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury (obecnie Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki). Jej pierwszym opiekunem został suwalski artysta Marek Sobczak, który jest też autorem jej nazwy. Pierwszą wystawą, jaka została zaprezentowano w nowo utworzonej galerii były fotografie Tadeusza Krzywickiego z Suwałk, członka klubu PAcamera. Kiedy w 1994 roku połączono Biuro Wystaw Artystycznych i ROKiS, galeria przejęła zarówno zbiory, jak i tradycję wystawienniczą BWA. Od 1993 roku galerię prowadzili przez krótki czas suwalscy artyści Jerzy Malinowski i Wiesław Szumiński, a następnie Jarosław Sieradzki. W marcu 1997 roku nowym kierownikiem galerii została Beata Szymańska. Od 1999 roku opiekę  nad galerią przejął  suwalski artysta Kazimierz Gomułka. A od kwietnia 2000 roku do dzisiaj funkcję jej opiekunów  pełnią Halina Mackiewicz i Andrzej Zujewicz. Na przełomie lat 2001/2002 ich działalność wspierała Małgorzata Butkiewicz.

Galeria na przestrzeni dwudziestu lat zorganizowała ponad dwieście wystaw. Nie sposób wymienić, które z nich były najciekawsze. Każda dawała możliwość obcowania ze sztuką współczesną. Spotkania autorskie, lekcje plastyki i warsztaty prowadzone w galerii to stałe elementy edukacji plastycznej wpisane w jej działalność.

Galeria współpracuje z innymi galeriami i uczelniami artystycznymi w Polsce i za granicą. Udostępnia swoją salę wystawienniczą stypendystom i  młodym artystom, wspiera ich i promuje.

(sprosotowanie na temat Galerii "Chłodna 20"przesłane przez Pana Marka Sobczaka

"Wystawą, od której galeria Chłodna 20 rozpoczęła swoją działalność, była wystawa rysunków Edwarda Dwurnika. Otwarcie odbyło się 9 sierpnia 1991 roku. Edward Dwurnik przyjechał na wernisaż z żona i córką, i przebywał na Suwalszczyźnie trzy dni. Dzięki temu pobytowi powstały później obrazy Edwarda Dwurnika przedstawiające Suwałki i Sejny")

Wystawa fotografii Tadeusza Krzywickiego byla wystawą drugą. Trzecią zaś, byla prezentacja grupy "Łodź Kaliska".

TATA Wiesław_Szumiński Piotr Kopciał
TATA Wiesław Szumiński Piotr Kopciał

Artykuł promocyjny na podstawie materiałów przekazanych przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach