infoPodlaskie.pl - Podlaski Katalog Turysty

Rezerwaty Puszczy Knyszyńskiej

Rezerwaty Puszczy Knyszyńskiej

Email Drukuj

zima_pkpkPuszcza Knyszyńska ze względu na swoje unikatowe walory posiada wiele rezerwatów i obszarów chronionych. Została objęta programem Natura 2000 jako obszar specjalnej ochrony ptaków "Puszcza Knyszyńska", który obejmuje całą Puszczę Knyszyńską oraz Nieckę Gródecko-Michałowską. Jeżeli kochasz spacery w lesie przechadzając się wśród różonorodnego drzewostanu, a trudne tereny są dla ciebie wyzwaniem to sprawdź gdzie warto się wybrać w puszczy.

Zależnie od wybranej trasy zobaczysz różne oblicza natury z takimi okazami jak najstarsze drzewo - dąb szypułkowy, którego wiek szacuje się na ok. 470 lat. Rośnie on na nadrzecznej łące niedaleko wsi Dworzysk. W Suchym Hrudzie znajduje się najgrubsza lipa której obwód mierzony na wys. 130 cm wynosi ponad 720 cm.

Rezerwat Opis
Wielki Las

rezerwat leśny o powierzchni 129,33 ha. Znajduje się na terenie Nadleśnictwa Knyszyn, uznany w roku 1990 w celu zachowania zbiorowisk leśnych o charakterze borowym. Największą powierzchnię zajmuje bór mieszany z drzewostanem sosnowym z domieszką świerka. Na południu rezerwatu znajduje się zatorfienie z drzewostanem olszowym z domieszką świerka.

Chomontowszczyzna rezerwat leśny o powierzchni 234,42 ha położony na terenie Nadleśnictwa Waliły, uznany w 1999 roku w celu zachowania fragmentu Puszczy Knyszyńskiej odznaczającego się wysokim stopniem naturalności, stanowiącym ostoję wolno żyjącego stada żubrów.
Nietupa rezerwat faunistyczny o powierzchni 273,73 ha , położony na terenie Nadleśnictwa Krynki, uznany w 1996 roku w celu zachowania ostoi bobra w zabagnionej dolinie rzeki Nietupy
Las Cieliczański rezerwat leśny o powierzchni 370,58 ha, położony na terenie Nadleśnictw: Dojlidy i Żednia. Uznany został w 1990 roku w celu zachowania grądu z rzadkim w naszych lasach wiązem, borów mieszanych i olsów. Występują tu strumienie zasilane licznymi źródliskami w otoczeniu lasów łęgowych, zatorfione obniżenia z olsami i torfowiskami oraz wyniesienia morenowe ze zbiorowiskami reprezentującymi grądy, lasy i bory mieszane z fragmentami borów świeżych.
Krasne

rezerwat leśny o powierzchni 85,22 ha, położony na terenie Nadleśnictwa Supraśl, uznany w 1990 roku w celu zachowania dobrze wykształconych borów i borów mieszanych. Dominuje bór mieszany z dorodnym drzewostanem sosnowym z domieszką świerka.

korzen_pkpk   las_pkpk
Stara Dębina rezerwat leśny o powierzchni 33,54 ha, położony w Nadleśnictwie Supraśl. Uznany został w 1987 r. w celu zachowania starodrzewia dębowego, ze stanowiskiem dębu bezszypułkowego na północnej granicy jego zasięgu.
Kozłowy Ług

rezerwat torfowiskowy o powierzchni 140,49 ha, położony w Nadleśnictwie Supraśl. Uznany został w 1997 r. w celu zachowania torfowiska niskiego w początkowym stadium sukcesji leśnej. Obejmuje rozległe torfowisko w dolinie rzeki Sokołdy otoczone wyniesieniami morenowymi. Możemy tam spotkać brzozę omszoną oraz krzewiaste formy wierzby i brzozę niską.

Międzyrzecze

rezerwat leśny o powierzchni 250,27 ha. Uznany został w roku 1990 r. na terenie Nadleśnictwa Supraśl. Głównym celem jest zachowanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej o urozmaiconej rzeźbie terenu, z charakterystycznymi zbiorowiskami roślinnymi, licznymi źródliskami i gatunkami roślin chronionych.

Woronicza
rezerwat florystyczny o powierzchni 139,06 ha. Położony jest w Nadleśnictwie Supraśl, uznany został w 1989 r. w celu zachowania doliny strumienia i przyległych wzniesień morenowych wraz z charakterystycznymi zbiorowiskami roślinnymi oraz chronionymi gatunkami roślin. W dolinie dominuje bór mieszany torfowcowy. Z rzadkich roślin chronionych rosną tu: widłaki - jałowcowaty, wroniec i goździsty, wawrzynek wilczełyko, tajęża jednostronna, gnidosz królewski, rosiczka okrągłolistna, sasanka otwarta.
Stare Biele
rezerwat torfowiskowy o powierzchni 255,65 ha położony na terenie Nadleśnictwa Supraśl. Uznany został w roku 1987, w celu zachowania zbiorowisk roślinnych z szeregiem roślin chronionych i rzadkich, oraz bagien i łąk, które są ostoją zwierząt. Większą część rezerwatu porastają olsy, nieco mniejszą bór mieszany torfowcowy oraz bór świerkowy torfowcowy.
Budzisk
rezerwat leśny o powierzchni 328,51 ha. Uznany został w roku 1987 i znajduje się na terenie dwóch sąsiednich Nadleśnictw: Supraśl i Czarna Białostocka. Cele ochronne dotyczyły opieki nad zbiorowiskami leśnymi, torfowiskami, łąkami i źródliskami. W rezerwacie dominują grądy czyśćcowe i murszowe.
Bahno w Borkach
rezerwat torfowiskowy o powierzchni 286,90 ha położony w Nadleśnictwie Supraśl, uznany w 1990 roku w celu zachowania borealnych zbiorowisk torfowiskowych o bogatej florze roślin naczyniowych i mszaków, z dużą liczbą gatunków chronionych. Rezerwat obejmuje rozległe torfowisko zasilane wodami wypływającymi z wysoczyzny morenowej.
puszcza
Krzemienne Góry
rezerwat leśny o powierzchni 79,29 ha, położony w Nadleśnictwie Supraśl, uznany w 1987 roku w celu zachowania zbiorowisk leśnych występujących na wale kemowym. Urozmaicona rzeźba terenu, z różnicą wysokości do 45 m. W południowej i miejscami środkowej części rezerwatu występuje bór mieszany trzcinnikowo - sosnowy, rzadziej bór brusznicowy. W północnej części rezerwatu dominuje las mieszany leszczynowo - świerkowy.
Surażkowo

rezerwat torfowiskowy o powierzchni 137,15 ha, położony w Nadleśnictwie Supraśl. Uznany został w roku 1987 w celu zachowania zbiorowisk leśnych o wysokim stopniu naturalności. Wzniesienia morenowe o wysokości względnej dochodzącej do 12 m porasta las mieszany leszczynowo - świerkowy oraz grądy. W rozległym obniżeniu występuje bór mieszany torfowcowy, w zatorfionej dolinie - łęg jesionowo - olsowy, rzadziej las bagienny sosnowo - brzozowy.

Góra Pieszczana rezerwat leśny o powierzchni 220,05 ha położony w Nadleśnictwie Krynki, uznany w 1987 roku w celu zachowania fragmentu Puszczy Knyszyńskiej z naturalnymi drzewostanami świerkowo-sosnowymi i stanowiskami licznych roślin rzadkich i chronionych. Głównym typem zbiorowiska leśnego na terenie rezerwatu jest bór mieszany trzcinnikowo - świerkowy, w części południowej występuje bór mieszany trzcinnikowo - sosnowy, zaś w środkowej i północnej - bór brusznicowy.

 

Artykuł powstał przy współpracy z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej.

Tekst i zdjęcia: www.pkpk.pl

Wiecej na temat rezerwatów: http://www.pkpk.wrotapodlasia.pl/pl/przyroda/239a76bf312f863/rezerwaty_przyrody_651891a264861.htm

 


Obiekty w okolicy

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79